Kunnan virallisena viestintäkanavana kodin ja koulun välillä on Wilma - Wilma är kommunens officiella informationskanal mellan hemmet och skolan


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle