HSL: Högåsan pysäkki pois käytöstä - HRT: Högåsa busshållplats ur bruk


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille