Erityisruokavalio-lomakkeiden päivitys lukuvuoteen 2024–2025 / Uppdatering av specialkostblanketter för läsåret 2024–2025


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille