Koulukuljetus syksy 2021

Sipoon kunnan koulukuljetusperiaatteet noudattavat sekä perusopetuslakia että sivistysvaliokunnan tekemää päätöstä. Matka mitataan lyhyintä jalankulkukelpoista ja läpi vuoden käytettävissä olevaa tietä pitkin kotoa kouluun.

Sivistysvaliokunta hyväksyy koulukuljetusperiaatteet. Sivistysvaliokunnan päätöksen mukaan koulukuljetusjärjestelyt hyväksyy sivistysjohtaja. Kunnan Sivistysosasto tekee aina kaikki koulukuljetuksia koskevat kuljetuspäätökset. Koulukuljetusasioissa päätöksentekijänä ovat Sivistysosaston viranhaltijat ja valitukset osoitetaan suoraan Helsingin hallinto-oikeudelle. Mikäli huoltajat ovat tyytymättömiä Sivistysosaston tekemään koulukuljetuspäätökseen, he voivat tehdä vapaamuotoisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen, joka osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeuden käsittely on valituksen tekijälle maksullinen, mikäli valitus kumotaan.

Koulukuljetusta haetaan Wilmassa lomakkeella "koulukuljetukseen hakeminen". Kuljetushakemus löytyy: 1. Oma etusivu –kohdasta (kolme pistettä), 2. ”Hakemukset ja Päätökset”, 3. välilehdeltä ”Kaikki”, 4. oikeasta reunasta ”Tee uusi hakemus” (koulukuljetukseen hakeminen).

Huom! Hakemuksia ei voi laatia eikä päätöksiä voi lukea Wilma-sovelluksella. Katso selaimen kautta.

Koulukuljetushaku koskee:

Muut perusteet tarkemmin koulukuljetusperiaatteissa.

 

Kun hakemus on käsitelty ja päätös tehty, päätös annetaan tiedoksi huoltajille vain Wilmassa. Kirjaudu Wilmaan selaimen kautta ja katso kohta "hakemukset ja päätökset".

Kuljetuskortti

Huoltaja voi tarkistaa Wilmasta oppilaan koulukuljetuskorttia. Koulukuljetuskortilta näet liikennöitsijät, kuljetusmuodot, -reitit ja -perusteet sekä oppilaiden koulupäivien alkamis- ja päättymisajat. Kuljetuskortin löydät Wilmasta lomakkeiden alta nimellä TIETO Kuljetuskortti (Huoltajat).

Päätöksiä tehdään koko ajan. Päätös näkyy Wilmassa, kun se on valmis. Koulukuljetuspäätökset tulevat löytymään Päätökset-välilehdeltä.

Huom! Hakemuksia ei voi laatia eikä päätöksiä voi lukea Wilma-sovelluksella. Katso selaimen kautta. 

Koulukuljetushaku ei koske niitä, joilla on koulukuljetus myönnetty ja on voimassa, tämän voi tarkistaa Wilmasta. Koulukuljetuspäätökset löytyvät Wilmasta Päätökset-välilehdeltä.

Jokaiselle tehdään yksilöllinen kuljetuspäätös (esim. naapureilla voi olla eri lähtökohdat päätöksen perusteina ja eri kuljetus käytännön syistä).

Taksiyritys hoitaa reittien suunnittelun, monta muuttujaa suunnittelussa (koulumatkan pituus, tien luokitus, oppilaan luokka-aste, eritystarpeet ym.) esim. Oppilaiden määrien lisäykset ja vähennykset reitillä vaikuttavat niin, että koko tilanne muuttuu isossa suunnittelukuvassa.  Arkipäivän ajossa: mikäli yksi oppilas ei ole ajoissa taksilla, vaikuttaa se muidenkin aikatauluun ketjun loppupäässä. Huomioitava myös keliolosuhteiden vaikutukset ja muut ennakoimattomat tapahtumat (onnettomuudet).

Koulukuljetus: kuljetusyhtiöiden reitit ja yhteystiedot:

 

Pohjois-Paippinen-Talma K-Max Oy

Nikkilä-Paippinen K-Max Oy

Nikkilä-Martinkylä-Talma-Myyras Taksi Päijänne Oy

Nikkilä-Savijärvi-Linnanpelto-Herrala Mr. Taxi Oy

Söderkulla-Nikkilä Logipoint Oy

Söderkulla-Gumbo-Immersby-Massby Oy Stefan Forsberg Ab

Söderkulla-Box-Kitö-Kalkkiranta Oy Kaj Forsblom Ab

Yhteystiedot huoltajille:

Mr. Taxi:  09-760760

Oy Stefan Forsberg Ab[email protected], 044-5455385

Taksi Päijänne Oy: tekstiviestit: 045-73960379

Tähän numeroon ei voi soittaa. Toissijaisesti muutokset toivotaan sähköpostilla osoitteeseen: [email protected]

 

Oy Kaj Forsblom Ab: konttori ark. 8.30-16.30 nr 019 524 3993 tai 16.30 jälkeen 0400 285 353 (Akuutit poissaolot tai hätätapaukset)

K-Max 045-1849299

Logi Point Oy [email protected] 09-8256 5551

Lisätietoja: osastosihteeri Katja Eloranta, [email protected], p. 0923536018 (12.00 – 13.30)