Skolskjuts hösten 2021

Kommunen ordnar skjuts för de elever i kommunens grundskolor som enligt 32 § i lagen om grundläggande utbildning har rätt till fri transport. Enligt Sibbo kommuns förvaltningsstadga ska bildningsutskottet godkänna skolskjutsplanen och principerna för transporter inom förskoleundervisningen. Skolskjutsarna genomförs i enlighet med 32 § i lagen om grundläggande utbildning och de principer som fastställts av bildningsutskottet. Skolvägen mäts längs den kortaste allmänna vägen, inklusive enskilda väg som kommunen beviljar stöd för, från hemmets port till skolans gårdsport eller dylik.

Alla beslut om skolskjutsar fattas av kommunens Bildningsavdelning. Beslutsfattare i skolskjutsärenden är Bildningsavdelningens tjänsteinnehavare, och besvär riktas direkt till Helsingfors förvaltningsdomstol. Om vårdnadshavarna är missnöjda med Bildningsavdelningens beslut om skolskjuts, kan de framställa ett fritt formulerat skriftligt rättelseyrkande till bildningsutskottet eller direkt till Helsingfors förvaltningsdomstol. Upphävs besväret i förvaltningsdomstolen står den klagande för behandlingsavgifterna.

Skolskjutsanhållan ska göras i Wilma och den hittas enligt stigen: 1. Egen huvudsida (tre punkter), 2. ”Ansökningar och beslut”, 3. mellanblad ”Alla”, 4. på högra sidan ”Gör en ny ansökan” (Ansökan om skolskjuts).

Obs! Det är inte möjligt att utarbeta ansökningar och läsa beslut i Wilma-applikationen. Se via webbläsaren.

Ansökan om skolskjuts gäller:

Närmare beskrivningar finns i skolskjutsprinciperna

 

När ärendet är behandlat och beslutet är taget, delges beslutet åt vårdnadshavaren endast i Wilma. Logga in till Wilma via webbläsaren och se under "ansökningar och beslut".

Skolskjutskortet

Vårdnadshavaren kan se elevens skolskjutskort i Wilma. På skolskjutskortet kan du se skolskjutsoperatören, transportsättet, rutter och kriterier samt start- och sluttider för elevens skoldagar. Du hittar skolskjutskortet i Wilma under fliken Blanketter på namnet TIETO Skolskjuts (vårdnadshavare).

Besluten görs hela tiden. Beslutet syns också i Wilma då det gjorts. Skolskjutsbesluten kommer att finnas på samma vy på mellanbladet Beslut. 

Obs! Det är inte möjligt att utarbeta ansökningar och läsa beslut i Wilma-applikationen. Se via webbläsaren. 

Ansökan om skolskjuts gäller inte dem som har beviljats skolskjuts och där beslutet är i kraft, detta kan kontrolleras från Wilma. Beslut om skolskjuts finns i Wilma på fliken Beslut.

Varje elev får ett eget individuelt skjutsbeslut (t ex en granne kan har olika utgångspunkter för beslutsgrunden och en annan skjuts av praktiska skäl).

Taxibolagen planerar rutterna och det finns många faktorer som påverkar planeringen (längden av skolvägen, vägens klassifiering, elevens klass/stadie, specialbehov etc.) t ex förändringarna i elevernas antal kan påverka så att rutten måste planeras på nytt. I vardagskörning: om en elev försenar sig inverkar det på alla andras tidtabeller i kedjans slutända. Skjutser kan påverkas av väderlägs omständigheter och andra överraskande händelser (olyckor).

 

Skolskjuts: transportbolagens rutter och kontaktinformation

Norra Paipis-Tallmo K-Max Oy

Nickby-Paipis K-Max Oy

Nickby-Mårtensby-Tallmo-Myras Taksi Päijänne Oy

Nickby-Savijärvi-Borgby-Hertsby Mr. Taxi Oy

Söderkulla-Nickby Logipoint Oy

Söderkulla-Gumbo-Immersby-Massby Oy Stefan Forsberg Ab

Söderkulla-Box-Kitö-Kalkstrand Oy Kaj Forsblom Ab

 

Kontaktuppgifter för vårdnadshavare:

Mr. Taxi:  09-760760

Oy Stefan Forsberg Ab[email protected], 044-5455385

Taksi Päijänne Oy: textmeddelande: 045-73960379

Man kan inte ringa in det här numret. Som sekundär ändringar med epost: [email protected]

Oy Kaj Forsblom Ab: byro vardags 8.30-16.30 nr 019 524 3993 eller kl 16.30 efter 0400 285 353 (Akut frånvaro eller nödfall)

K-Max 045-1849299

Logi Point Oy [email protected] 09-8256 5551

 

Tilläggsuppgifter: avdelningssekreterare Katja Eloranta, [email protected], tel. 0923536018 (12.00 – 13.30)