Elever bör använda munskydd i skolskjutsarna i Sibbo

Sibbo kommuns ledningsgrupp för undantagsförhållanden har fastställt att elever i Sibbo ska använda munskydd i skolskjutsen både i skolbussen och i skoltaxin. Användning av munskydd gäller alla elever oberoende av ålder, dvs. alla elever i årskurs 0–9.

Endast sådana elever som inte av hälsoskäl kan använda munskydd kan undantas bära munskydd.  Skolskjutschauffören kan ge en anmärkning till elever utan munskydd med hänsyn till elevens ålder.

Kommunen erbjuder munskydd till alla elever som omfattas av skolskjutsrättigheten. Skolorna organiserar beställningen av munskydden och informerar elever och vårdnadshavare om hur munskydden delas ut så att alla elever som omfattas av skolskjuts har munskydd tillgängligt så snart som möjligt.

Eventuella tilläggsfrågor:
Servicenummer för skolskjutsärenden 09 2353 6018 vardagar kl. 12-13.30.