Matkakorttien lataus lukuvuodelle 24–25 - Ladding av resekort för läsåret 2024–2025

Koululaismatkakortit ovat ladattavissa Sipoon kunnan infopisteissä 1.7.2024 alkaen.

Näet SipooInfo-pisteiden tiedot ja aukioloajat näistä linkeistä: 

SipooInfo Nikkilä

SipooInfo Söderkulla

Matkakortin lataamiseen tarvitset mukaan oppilaan koulumatkakortin. Uudet kuljetusoikeudelliset oppilaat saavat matkakortin SipooInfosta. Jos oppilaalle täytyy hankkia uusi matkakortti, tulee oppilaan henkilötunnus esittää esimerkiksi KELA-korttia näyttämällä.

 

Skolelevernas resekort kan laddas vid Sibbo kommuns infopunkter från och med 1.7.2024.

Du kan se uppgifter och öppettider för SibboInfo-punkterna genom att klicka på dessa länkar:

SibboInfo Nickby

SibboInfo Söderkulla

För att ladda resekortet behöver du ta med dig elevens skolresekort. Nya skjutsberättigade elever får ett resekort från SibboInfo. Om eleven behöver ett nytt resekort ska elevens personbeteckning visas upp, till exempel genom att visa upp ett FPA-kort.